Illustrasjoner

Eksempel på arbeid jeg har holdt på med:


  • Barnebok med egne tekster og illustrasjoner
  • Akvareller
  • Tegninger
  • Illustrasjoner til oppgaver, undervisningsmateriell

Get in Touch

  • Nesdalen 2, 4909 Songe, Norway