Undervisning

Kort om min utdannelse og erfaring innen undervisning:


  • Utdannet allmennlærer
  • Undervisningskompetanse i norsk, religion og etikk og fransk i videregående skole
  • Erfaring som norsklærer ved videregående skoler i Norge
  • Erfaring som norsklektor ved universiteter i Frankrike og Belgia (nybegynnerkurs i norsk, kurs i norsk litteratur og kultur)
  • Utarbeidelse av eget undervisningsmateriell i norsk som fremmedspråk
  • Erfaring fra norsk ungdomsskole og videregående skole i utlandet
  • Erfaring fra mindre skreddersydde kurs og privattimer i norsk som fremmedspråk

Get in Touch

  • Nesdalen 2, 4909 Songe, Norway